Twitter: 28/07/2017

Ari-sensei release 1 series mới bản e-book trên Renta tên Kairaku Virgins Report. Trước đây, cô ấy đã từng up 1 illustration của uke trong truyện này (có thể xem lại ở đây).


Cover chính thức.


Sample và giới thiệu nhân vật chính trong truyện.

Còn có, sample cho oneshot sẽ release vào ngày 31/07 trong tạp chí Qpano summer 2017 dưới tên gọi Sakura Mizakura.

Cuối cùng là sẽ có 1 series mới trên tạp chí gateau số tháng 10. Tựa đề của bộ truyện này vẫn chưa được quyết định.

Sources
twitter.com/daria_fwinc/status/890813228686524417
twitter.com/weharari/status/890886235912249345
twitter.com/weharari/status/890900141984567296
twitter.com/weharari/status/890928786669162496