Twitter: 25/03/2017

Rakuen sẽ release volume vào ngày 17/05/2017 sắp tới.

Ari-sensei cũng up một tranh màu kỉ niệm giới thiệu nhân vật, kèm với sơ đồ quan hệ nhân vật trong Rakuen.

Hiện tại đã có link pre-order trên Amazon (không có quà tặng kèm limited).

Source
twitter.com/weharari/status/845567326829228036
twitter.com/Qpa_BLinfo/status/845466088166993921

Advertisements