Raw & Scanlation

List tổng hợp link download bản raw và scanlation các tác phẩm của Ari-sensei.

.

Vài nguồn raw sẽ được dẫn link đến nơi cung cấp. Còn bản dịch tiếng Anh của các nhóm dịch sẽ được link thẳng đến post của nhóm đó.

Vui lòng KHÔNG hỏi về bản dịch tiếng Anh vì tôi chỉ là người dẫn link tổng hợp.

Sex Friends

Japanese

Whole Volume

Chinese

//

English

Chapter 01
Chapter 02
Chapter 03
Chapter 04

Vietnamese

Content List

Kick Me, Boy

Japanese

//

Chinese

//

English

Oneshot

Vietnamese

//

Rakuen

Japanese

Chapter 01-02

Whole Volume

Chinese

//

English

//

Vietnamese

//

Midas

Japanese

//
Chapter 02-03

Chinese

Chapter 01-02

English

//

Vietnamese

//

Tennen Jufun Sugar Baby

Japanese

//

Chinese

//

English

//

Vietnamese

//

Sousou Dominance

Japanese

//

Chinese

//

English

Oneshot

Vietnamese

//

Kairaku Virgins Report

Japanese

//

Chinese

//

English

//

Vietnamese

//

Sakura Mizakura

Japanese

//

Chinese

//

English

//

Vietnamese

//

Real Not Equal Game Root H

Japanese

Chapter 01

Chinese

//

English

Oneshot

Vietnamese

//

Mirror Folder Link
Password giải nén: 5 kí tự đầu trên đường dẫn trang chủ của blog này.

Advertisements