Raw & Scanlation

List tổng hợp link download bản raw và scanlation các tác phẩm của Ari-sensei.

.

Vài nguồn raw sẽ được dẫn link đến nơi cung cấp. Còn bản dịch tiếng Anh của các nhóm dịch sẽ được link thẳng đến post của nhóm đó.

Vui lòng KHÔNG hỏi về bản dịch tiếng Anh vì tôi chỉ là người dẫn link tổng hợp.

Sex Friends

JPN: Full
CHN: //
ENG: 1234
VIE: Content

→ CD DRAMA

Kick Me, Boy

JPN: //
CHN: //
ENG: Oneshot
VIE: //

Rakuen

JPN: 1-2Full
CHN: //
ENG: 1
VIE: //

Midas

JPN: 2-3
CHN: 1-2
ENG: //
VIE: //

Tennen Jufun Sugar Baby

JPN: //
CHN: //
ENG: //
VIE: //

Sousou Dominance

JPN: Oneshot
CHN: //
ENG: Oneshot
VIE: //

Kairaku Virgins Report

JPN: //
CHN: //
ENG: //
VIE: //

Sakura Mizakura

JPN: //
CHN: //
ENG: //
VIE: //

Real Not Equal Game Root H

JPN: 1234
CHN: //
ENG: 1
VIE: Content

Mirror Folder Link
Password giải nén: 5 kí tự đầu trên đường dẫn trang chủ của blog này.

Advertisements